In company training 

Wat leer je tijdens de incompany training?:

In de trainingen leer je wat je kunt verwachten als je te maken krijgt met een kind ,en het gezin, die te maken heeft gehad met seksueel misbruik. Om goed te kunnen helpen is het nodig hier een basis kennis over te hebben. Als hulpverlener, docent en betrokkenen.

Je leert hoe belangrijk jou reactie als hulpverlener/ betrokkenen is voor dit gezin en het kind. De trainingen geven een inkijk bij de dagelijkse effecten van het misbruik op alle levensgebieden.  Hierbij wordt besproken wat symptomen zijn, triggers, de link met psychische stoornissen en verslaving. 

Doel:

Het doel van de training is jou als hulpverlener, docent of naaste zoveel te informeren en bij te leren dat je vanuit echte betrokkenheid en kennis kunt helpen. Dit is een groot gemis momenteel voor gezinnen en slachtoffers van misbruik.

Wist je dat in een omgeving waarbij mensen alert zijn op misbruik de ruimte voor een dader om actie te ondernemen aanzienlijk minder is?

Doelgroep:

De trainingen zijn gericht op een gezin, echter kan dit ook het gezin van herkomst zijn. Veel slachtoffers zijn in hun jeugd misbruikt. Meestal komt de waarheid achter het misbruik pas jaren laten naar boven. Ook in deze situaties is de training goed toepasbaar.

We hebben een training mogen bieden bij dementerenden, zij keren terug naar hun jeugd en zullen dan ook symptomen laten zien die toen aan de orde waren. 

Dit maakt dat de inhoud toepasbaar is voor docenten in het basisonderwijs en hoger onderwijs.

Voor de hulpverlener die werkt met kinderen, echter ook voor jongeren, volwassenen en met dementerenden.

Aanbod:

Er zijn nu 2 online trainingen te volgen. De eerste geeft een basis kennis. De 2de training geeft meer verdieping op de basiskennis met ook lange termijn effecten.

Deze trainingen zijn onderdeel van de in company training. Een moment van huiswerk. Hiervoor is gekozen om meerdere redenen:

– Er zijn veel mensen die te maken hebben gehad met het thema en dit komt flink binnen als we dit in groepsverband gaan bespreken. Door het thuis te doen kan iedereen in zijn eigen tijd en tempo de training volgen. Bij de fysieke momenten kunnen we samen nabespreken. Tussendoor ben ik bereikbaar voor mensen die daar behoefte aan hebben. 

– Het scheelt een hoop fysieke tijd als team die geregeld moet worden. Ik ben me er goed van bewust dat dit in de zorg, scholen en kinderopvang een beproeving is. Deze training bied de mogelijkheid om toch gezamenlijk bij te leren over het onderwerp maar ook eigen momenten te kunnen invullen. 

Ze kunnen individueel en in teamverband worden gegeven.

In company training:

Bij een in company training heb ik de volgende opzet:

  • fysiek moment, oa uitleg over de training en startpunt bepalen met de groep.
  • huiswerk: training veilig landen na seksueel misbruik, hoe bied jij hulp?
  • fysiek of online tussen evaluatie. 
  • huiswerk: vervolg training veilig landen na seksueel misbruik.
  • afsluitende samenkomst. 

Dit programma is erop gericht dat werkgevers minder fysieke momenten in hoeven te plannen, daar dit voor docenten, lastig te organiseren is. 

Certificaat:

Iedere deelnemer krijgt een certificaat van deelname. Dit geld voor iedere training een apart certificaat. 

De training is geaccrediteerd bij het registerplein!